Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Δραστική μείωση της περιφέρειας της μέσης γυμνάζoντας τον "άγνωστο" Εγκάρσιο Κοιλιακό

Ακολουθήστε το ανανεωμένο blog μας  στην νέα του διεύθυνση:



Ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς αποτελεί έναν  από τους σημαντικότερους μύες της κοιλιακής χώρας. Σε γυμναστήρια και χώρους άθλησης  μετά λύπης μου έχω διαπιστώσει κατά καιρούς ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αγνοούν την ύπαρξη και  λειτουργία αυτού του μυός. 
Οι πιο συνηθισμένες  ονομασίες  των  μυών της κοιλιάς  είναι οι εξής:

•    Άνω κοιλιακοί
•    Κάτω κοιλιακοί
•    Πλάγιοι κοιλιακοί
•    Six pack

Όπως είναι φανερό, ο εγκάρσιος κοιλιακός απουσιάζει από αυτή την ονοματολογία.
Φυσικά και οι υπόλοιποι  μύες του κοιλιακού τοιχώματος δεν τυγχάνουν μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας από το λεξικό του γυμναστηρίου. Ακόμα  και  ο πλέον εμφανής, λόγω της θέσης του,  ορθός κοιλιακός  ή αλλιώς  < six pack > είναι  θύμα της αμάθειας του σύγχρονου γυμναστή. Ο ορθός κοιλιακός  θα μπορούσε να αποκαλείτε < eight pack >. 

Βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους

Οι κοιλιακοί μύες είναι:

•    Ο εγκάρσιος κοιλιακός (εικόνα 1)
•    Ο ορθός κοιλιακός στη (εικόνα 2)
•    Ο έσω λοξός κοιλιακός (εικόνα 3)
•    Ο έξω λοξός κοιλιακός  (εικόνα 4)









 



Εικ.1












Εικ.2